แจ้งเรื่องการสอบของนักเรียนชั้น ม.4

ตามที่โรงเรียนกำแพงวิทยา ได้รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2558 นั้น  บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฎว่ามียอดนักเรียนระดับชั้น ม.1 มาสมัครทั้งสิ้น  360 คน และนักเรียนระดับชั้น ม.4 มาสมัครทั้งสิ้น  236 คน เนื่องจากในระดับชั้น ม.4  มียอดนักเรียนไม่เต็มแผนการรับนักเรียน  ดังนั้นในวันที่ 29 มีนาคม  2558  จึงไม่มีการสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปที่สมัครเข้าเรียนชั้น ม.4 ขอให้นักเรียนมารายงานตัวในวันที่  6   เมษายน  2558  และมอบตัว ในวันที่ 9 เมษายน 2558  ตามลำดับ


คะแนนโอเน็ตประจำปีการศึกษา 2557 ชั้น ม.3 และ ม.6

คุณครูสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากโปรแกรมเอ็กเซล คะแนนโอเน็ตประจำปีการศึกษา 2557 ชั้น ม.3 และ ม.6 จาก 2 ไฟล์ต่อไปนี้ มอ.3  IndividualScore_2557_M3_1091012004 มอ.6  IndividualScore_2557_M6_1091012004ประกาศ รับทุนภูมิทายาท ปี 58

ด้วยสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ โดยให้นักเรียนในครอบครัวที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เรียนดี  ประพฤติดีและยากจน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา โดยมอบหมายให้โรงเรียนกำแพงวิทยาดำเนินโครงการทุนการศึกษาภูมิทายาท เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์ จึงให้ประกาศการดำเนินโครงการทุนภูมิทายาทประจำปีการศึกษา 2558 ดูรายละเอียด ประกาศ   ดาวน์โหลดใบสมัคร


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

หนังสือปชสรับนักเรียน58 ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา2558 ประกาศโรงเรียนกำแพงวิทยา 58


งานเปิดบ้านกำแพงวิทยา 57

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนกำแพงวิทยา จัดงานมหกรรมวิชาการ “เปิดบ้านกำแพงวิทยา57″(Open house)โดยมีนายดำรงค์ ดีสกูล  นายอำเภอละงู เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนจากหลายโรงเรียน  เข้าร่วมกิจกรรม ประมวลภาพ   ดูภาพเพิ่มเติม


ร่วมบริจาคเงินให้ผู้ประสบภัย

โรงเรียนกำแพงวิทยา ขอขอบคุณ นักเรียนและผู้ปกครองที่ได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือแก่ ครอบครัวด.ญ.ปาริฉัตร จันคง นักเรียนชั้น ม.3/5   ผู้ประสบภัย อัคคีภัย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ผู้อำนวยการ รับมอบเงินช่วยเหลือจากโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์


รางวัลครูเกียรติยศ

ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ นายมนตรี นาคประคอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูเกียรติยศ เนื่องในวันครูประจำปี 2557 จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสตูล และคณะครูโรงเรียนกำแพงวิทยาทุกคนที่ได้รับคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557