ผอ.เขต เข้าเยี่ยมโรงเรียนกำแพงวิทยา

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนกำแพงวิทยา ในการนี้ได้พบกับสภานักเรียน ท่านกล่าวชื่นชมการทำงานของนักเรียน พร้อม ให้ ข้อคิดทำงานและการพัฒนาตนเองด้านการเป็นผู้นำ  นอกจากได้เยี่ยมชมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนแล้วยังได้ พบปะกับครูและบุคลากรโรงเรียนกำแพงวิทยา ได้มอบนโยบาย ทำงาน การพัฒนาองค์กรให้บรรลุสู่เป้าหมายที่วางไว้ โดยยึดหลักการรับรู้ร่วมกันเป็นสำคัญ


สรุปตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ ระดับภาคใต้

สรุปผลกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 รายการแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง และเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาเขต 16 (กลุ่มสตูล) ซึ่งจะเข้าร่วมแข่งขันในระดับ ภาค ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม  2560  ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ หมวดหมู่ รายการ นักเรียน ครู 1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 เด็กหญิงปองขวัญ  น่าดี  นางนิศาชล  ชัยแก้ว 2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 เด็กหญิงซานิยาฮ์  ปาธาน  นางสาวกิตติพร  สัจจะบุตร       เด็กหญิงนันธิชา  ละเหมาะ  นางสาวอานิส  ทองคง 3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 เด็กหญิงนารากร  ชูแก้ว  นางศิราพร  สันหลี   […]แบบฟอร์มทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน ชั้น ม.4

คุณครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน ชั้น ม.4 ที่นี่ทะเบียนคุมหนังสือเรียน-2560


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ นำนักเรียนร่วมกิจกรรมในโอกาสต่างๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ นำนักเรียนร่วมกิจกรรมในโอกาสต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสตูล และอื่น ๆ ได้แก่  งานจำปาดะของดีเมืองสตูล งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  งานก้าวหน้าตามรอยยุคคลบาท ร.9 มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย  งานเปิดโลกการศึกษาสู่สาธารถชน  วอลเลย์บอลชายหาด SMM ชายหาดปากบารา 2560 และงานเต่าโลก 2560 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการแสดงของนักเรียนและการบริการสู่ชุมชนอีกด้วย


สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า ชิงแชมป์ไปอังกฤษ ปี 7

นายจงเจริญ แคยิหวา ครูโรงเรียนกำแพงวิทย นำนักเรียนร่วมกิจกรรม สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า แข่งขันทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษ ปี 7 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสตูล ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (3 รางวัล) – รางวัลชนะเลิศ ทีมกำแพงวิทยา A – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมกำแพงวิทยา B – รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมกำแพงวิทยา C ทั้งสามทีมได้เป็นตัวแทนของจังหวัดสตูล โดยนักเรียนที่เป็นตัวแทนในครั้งนี้ ได้แก่ 1.เด็กชายวรากร บุญคง 2.เด็กชายอัษฎา ทองทิ้ง 3.เด็กชายพีรธัช รักเพ็ชร 4.เด็กชายภัมภีร์ ชัยศักดิ์ และ 5. เด็กชายฟาฮัส ปาละสัน ต้องขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูที่ประสบความสำเร็จในกิจกรรมครั้งนี้


เตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกำแพงวิทยาพร้อมใจเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดอาทรรังสฤษฎ์ อำเภอละงู จังหวัดสตูล                                                                                             […]


เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โดย นาย ยศภูมิ โดยหนอน  นายศุภณัฐ ติงหวัง นางสาว มัญชุสา พัฒน์กรด นักเรียนชั้น ม.6/1 และคุณครูฤทัยรัตน์ ขวัญเชื้อ