โครงการโรงเรียนสีขาว

โครงการโรงเรียนสีขาว บันทึกการปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาว แผนผังคณะทำงานห้องเรียนสีขาว สรุปการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว โครงร่างโครงงาน MOU สถานศึกษาสีขาว ฟอร์มคำสั่งห้องเรียนสีขาว ปี 60 เกณฑ์มาตรฐานการประเมินห้องเรียนสีขาว


โรงเรียนกำแพงวิทยาร่วมกิจกกรมละศีลอดที่มัสยิดบ้านต้นตำเสา

เมื่อวันที่ 13 มืถุนายน 2560 ทางโรงเรียนกำแพงวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา นายสุรศักดิ์  หมู่เก็ม และกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรโรงเรียน ได้ละศีลอดร่วมกับฃาวบ้านบ้านต้นตำเสาต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล ในฃ่วงเดือรรอมฎอนตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ โดยมีโต๊ะอีหม่ามบ้านต้นตำเสาและชาวบ้านให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน         


เลือกตั้งสภานักเรียน 60

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนกำแพงวิทยา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่หมดวาระ เป็นกิจกรรมส่งเสริมเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยมีนักเรียนทั้งหมดได้ลงคะแนนเลียงสภานักเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน  


กิจกรรมไหว้ครู 60

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ท้ังฝ่ายศาสนาพุทธ ได้จัดกิจกรรมที่ห้องเรียนรวม ทางฝ่ายศาสนาอิสลามจัดกิจกรรมบนหอประชุมและบริเวณใตัถุนอาคารเรียน4 โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา นายสุรศักดิ์  หมู่เก็ม เป็นประธาน พร้อมคณะครู ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน และมีวิทยากร       ทางด้านศานาอิสลาม นายอับดุลอาสีด เกปัน ครูโรงเรียนดารุลมาอาเรฟ และนายยุทธนา อังคะรา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งฯ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระคุณครู                    


โรงเรียนกำแพงวิทยาร่วมกิจกกรมละศีลอดที่มัสยิดบ้านสนกลาง

เมื่อวันที่ 8 มืถุนายน 2560 ทางโรงเรียนกำแพงวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา นายสุรศักดิ์  หมู่เก็ม และกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรโรงเรียน ได้ละศีลอดร่วมกับฃาวบ้านบ้านสนกลาง ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล ในฃ่วงเดือรรอมฎอนตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ โดยมีโต๊ะอีหม่ามบ้านสนกลางและชาวบ้านให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน      


ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ช่วงเดือนรอมฎอน

เมือวันที่ 1 มิถุนายน 2560 งานกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนกำแพงวิทยาได้นำลูกเสือ-เนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์ ณ มัสยิดบัานปลักมาลัย โดยมี ลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 28 คน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในมัสยิดเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจช่วงเดือนรอมฎอน   


ต้อนรับศึกษาธิการจังหวัด

อวันที่ 1 มิ.ย.2560 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา นายสุรศักดิ์  หมู่เก็ม รองมิรินทร์ พนมอุปการ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งใหม่ของศึกษาธิการจังหวัดสตูล นายภิญโญ จันทรวงค์ ณ โรงเรียนสตูลวิทยา