ข้อมูลการศึกษาต่อนักเรียนปีการศึกษา2559

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกำแพงวิทยา สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 และได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 คลิกดูรายละเอียด


กิจกรรมเสริมสร้างภูมคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษากับผู้ว่าราชการจังหวัด

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา กับผู้ว่าราชการจังหวัด ณ โรงเรียนกำแพงวิทยา อ.ละงู จ.สตูล    


รายชื่อนักเรียนประจำภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2559 1รายชื่อนักเรียน ปี59
—->>>>>ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ———-ปีการศึกษา 2559<<<<<<—

ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2559


–>ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559<–

ผลการสอบเรียงตามลำดับคะแนน นักเรียนสามารถดาว์นโหลด แบบฟอร์มข้อมูลนักเรียนเพื่อใช้ในวันมอบตัวไปกรอกล่วงหน้าได้ค่ะ จะได้เร็วขึ้นในการมอบตัว


ประกาศผลโอเน็ตโรงเรียนกำแพงวิทยา

ตารางเปรียบเทียบ เปรียบเทียบ o-net 55-57 ประกาศผลสอบโอเน็ต ม.6 SbjStatbySchool_2558_M6_1091012004 ContentStatbySchool_2558_M6_1091012004 StatbySchool_2558_M6_1091012004 ไฟล์เอกเซลล์  IndividualScore_2558_M6_1091012004 ประกาศผลสอบโอเน็ต  ม.3 SbjStatbySchool_2558_M3_1091012004 StatbySchool_2558_M3_1091012004 ContentStatbySchool_2558_M3_1091012004 ไฟล์เอกเซลล์ IndividualScore_2558_M3_1091012004