ประกาศผลสอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2560

คุณครูสามารถดาวน์โหลดผลการสอบ O-net ได้ที่นี่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 O-net2560มอ3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 O-Netมอ6ปี2560


ตารางสำรวจครูผู้สอนในรายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 1/2561

คุณครูสามารถดาวน์โหลดตารางเพื่อใช้ในการจัดตารางสอนได้จากที่นี่ สำรวจรายวิชาแยกหมวด หากพิมพ์ผิดพลาด ท่านสามารถแก้ไขชื่อวิชาให้ถูกต้องได้ ทางงานหลักสูตรต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี่ด้วย


ประกาศรับสมัครทุนภูมิทายาทชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดใบสมัคร ประกาศรับสมัครทุนภูมิทายาทปีการศึกษา2561 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาภูมิทายาทชั้นม.1 และม.4วิทยฐานะใหม่

หลักเกณฑและวิธีการตำแน่งครู หลักเกณฑ์และวิธีการสายงานสอน การใช้งาน Logbook นโยบายภาครัฐ โปรแกรมตัวอย่างการบันทึก Logbookหนังสือเชิญเข้าร่วมงานและการแข่งขันทักษะต่างๆ ในงานเปิดบ้านกำแพงวิทยา

โรงเรียนสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและเกณฑ์การแข่งขันได้จากที่นี่ค่ะ หนังสือเชิญโรงเรียนประถมร่วมงาน60