มอบประกาศนียบัตรนักเรียน

โรงเรียนกำแพงวิทยาจัดกิจกรรม พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพงวิทยา โดยมีนายเกษม  ทองปัญจา เป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ภาพกิจกรรม


ประกาศผลการรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อและมาลงชื่อยืนยันสิทธิ์ และมอบตัว ตามวันและเวลาในประกาศแนบท้ายน่ะค่ะ ประกาศผลการรับนักเรียนปี2557 มอ4-57 มอ1-57